Der er flere muligheder, man som trædrejer kan skaffe sig træ på. Man kan købe ovntøret el. lufttørret træ i de dimensionen man ønsker og som straks kan drejes. Jeg har hidtil hovedsagelig anvendt råt træ, som jeg selv har skovet eller på forskellig vis fået fat i. Det betyder at jeg kender oprindelsen af træet. Men det betyder også ekstra arbejde med opskæring, tørring og bearbejdning - altså en væsentlig længere proces og større spildprocent.  Jeg har vist nogle eksempler nedenfor.

Om træet!

Et falden valdnødetræ - bytte af stormen Bodil i december 2013 - spændende træ!

Lindetræer med masser af knuder fra Clausholm slot. Fantastiske udfordringer for enhver trædrejer.

Et gammelt træt bøgetræ fra Veerst skov. Træet er inficeret med svampe, som giver helt utrolige mønstre og aftegninger i de færdig drejede emner:

Moseeg opgravet ved etablering af natursø ved Husted i Veerst.

xxx

Thujastub fra genbrugspladsen i Billund. Spændende men svært drejetræ!

Opskåret og endeforseglet træ af forskellig oprindelse. Endeforseglingen er nødvendig for at reducere revnedannelsen af træet under tørring.

 

 

      En gammel krumbøjet EG fra Veerst skov - med masser af muligheder!